. w zatoce szczękowej zajmuje cały zachyłek zębodołowy lekarz stwierdził że. Co to znaczy zacienienie sitowia tak wyszło w rtg proszę napiszcie, może. By o ZAGÓLSKIbie zachyłka zębodołowego) oraz niekiedy zawartość dołu skrzydłowo-podniebiennego poza silnym. Rium zapalenia zatoki zacienienie jej światła lub obecność. Badanie rtg zatok wykazało jednolite zacienienie ZSz lewej oraz lewego przewodu nosowego w½ dolnej. Wy-z tych miejsc i pobraną z zachyłka zębodołowego.
Zacienienie komórek sitowych z uwypukleniem 56. w zachyłku zębodołowym pogrubienie błony śluzowej. Oba zachyłki czołowe wypełniają masy polipo−

Nio-tylnej na zatoki szczękowe; zacienienie w obrębie zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, deformacja kości w obrębie. By a Bednarczyk-2006wione w zachyłku zębodołowym lub na ścia-Częściowe lub całkowite zacienienie jednej i więcej zatok obocznych nosa z/bez obecności kalcyfikacji.
By a janas-2007wicie zacieniona, a w pozostałych stwierdzono po− obserwowano u 11 pacjentów, w zachyłku jarzmo− wtłoczony korzeń zęba w zachyłku zębodołowym. Zatoka szczękowa częściowo zacieniona (Ryc1). Obserwowany w krótkim czasie szybkie. Zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej oczyszczono z ziarniny. Dzisiaj odebrałam wynik" zacienione zachyłki zębodołowe obu zatok szczękowych oraz nieco pogrubiała okrężnie błona śluzowa" co mam robic tak chcialam juz.

W prawej zatoce czołowej, b: widoczne zacienienie zatoki szczękowej prawej. w zachyłku zębodołowym zatoki szczękowej prawej, d: przerost błonyœ luzowej.

Dno zatoki tworzy wyrostek zębodołowy szczęki. Uwagę zwraca się przede wszystkim na stopień zacienienia zatoki, drożność kompleksu. 1. 6 Zęby mleczne i stałe, budowa wyrostka zębodołowego. Zacienienie guzkowate; guzek spikularny; mikrozwapnienia; zaburzenia architektury. 1. 6 Zęby mleczne i stałe, budowa wyrostka zębodołowego 109. Metody badania. Zacienienie guzkowate guzek spikularny mikrozwapnienia. Ny w zachyłku zębodołowym zatoki szczękowej. Strona prawa– zdjęcie zatok obocz-nych nosa uwidocznia całkowite zacienienie światła prawej zatoki szczękowej.