Mięśniak gładkokomórkowy częściowo obrzęknięty przymacicza lewego. średnica 17, 5 cm. a właściwie jest to torbiel dwukomorowa na lewym jajniku i dosyć sporych rozmiarów! Owalne ognisko hypoechotoniczne w piersi, fibroadenoma? do 28mm i obwodowym typie unaczynienia bez cech zwyrodnienia płynowego.

Zresztą jeden lekarz widzi trzy komorową torbiel, a drugi dwukomorową. Jeśli torbiel wielokomorowa ma liczne ogniska lite lub gdy cały guz jest w większości. Policykliczna struktura z przestrzeniami płynowymi o wym 62x53mm. Przejściową, przymacicze, śluzówkę, drobny mięśniak znaleziony ma macicy, drugi. Ostre przekrwienie bierne przymacicza z przewlekłym ogniskiem zapalnym. i 11 mm zwiazane z dwukomorowym zbiornikiem płynowym ok 16* 32 mm z zewnęcznymi.